Sura Kehf i Posljednje doba - šejh Imran Husein

cimemi 1:16:51 30957 56
Show more
Prave godine hz.Aiše r.a, u vrijeme kad se udala za Poslanika a.s. U knjizi "El-Bidaja ve-l-Nihaja" ("Početak i kraj") autora Ibn Kesira, u četvrtom dijelu, na str. 315, spomenuto je, da je hz.Esma, kći Ebu-Bekra r.a, bila starija od svoje sestre hz. Aiše r.a. 10.god. U istoj knjizi se navodi da je hz. Esma, kći Ebu-Bekra r.a, preselila u 100-toj godini života, tj. preselila je 73.godine po Hidžri. U knjizi "El-Ealam" od Zriklija, kao i u mnogo drugih knjiga iz historije Islama, nalazimo sličnu predaju. Također, znamo da je Poslanik a.s stupio u brak sa hz. Aišom r.a druge godine po Hidžri. Na osnovu prethodno navedenih predaja zaključujemo sljedeće: 1. Ako je hz. Esma r.a umrla 73. hidžretske godine u 100-toj godini života, razumijemo da je imala 27 godina pred Hidžru ( 100 god- 73 hidžretske godine = 27 godina starosti hz. Esme pred Hidžru) 2. Ako znamo da je hz. Esma r.a bila starija 10 godina od hz. Aiše r.a, zaključujemo da je hz. Aiša r.a pred Hidžru i dvije godine prije braka sa Poslanikom a.s imala 17 godina. Na osnovu ovih priloženih dokaza, da se zaključiti da je hz. Aiša r.a prilikom stupanja u brak sa Poslanikom a.s imala 19, a ne 9 godina. Sve ovo nas navodi na zaključak da je prenosilac rivajeta, iz nehata ili zaborava, izgubio iz vida 10 godina razlike u godinama hz. Aiše r.a. Kao jedan od dokaza o stvarnim godinama hz. Aiše r.a kada je stupila u brak sa Poslanikom a.s, nalazimo i u knjizi "El-Marif" od Ibn Kutejbe, gdje se navodi da je hz. Aiša r.a preselila kada je imala 77 godina, tj. u 58. godini po Hidžri. To znači matematički 77-58=19. Vidimo da je hz. Aiša pred Hidžru imala 19.god. I ako je Poslanik a.s stupio u brak sa hz. Aišom r.a tada, zajednički život su tek počeli druge godine po Hidžri, tj. kada je hz. Aiša r.a. imala 21 godinu. Čitajući ove hadise iz gore navedenih izvora, možemo zaključiti: Da bi nam mogla prenijeti ovako važne događaje, hz. Aiša je morala imati minimalno 6 godina, prilikom objave Poslanstva. Jer, nemoguće je da ovako bitne stvari zapazi i prenese dijete tih godina i mlađe. Također, vezano za tradiciju arapskog naroda, u praksi nije postojalo to da supružnici stupaju u brak u tako ranim godinama. Sve gore navedeno je minimum od velikog broja dokaza, koji pobijaju netačnu tvrdnju da je Poslanik a.s. stupio u brak sa hz. Aišom kada je imala 9 godina, ali zbog malog prostora, nemoguće je sve iznijeti. Svi koji žele da dobiju više informacija o ovoj temi, neka čitaju djela od Šejh Demal El-Bena Islam El-Bahir na engleskom jeziku Shanavas (Ilaam.net).
Ads

Related Viral Videos

Image for Footer