หลายคนมีความสุขจากแค่ได้ฟัง...เสียงธรรม โดย ชาตวโรภิกขุ

phatanadit 1:02:30 143077 441
Show more
https://www.facebook.com/hs1wfk เป็นการรวบรวมธรรมะคำสอนจากบทประพันธ์ "ผู้สละโลก" ของอาจารย์วิศิน อินทสระ (http://goo.gl/WKn5N) โดยนำมาร้อยถ้อยความใหม๋อย่างกระชับแต่ครบถ้วน ให้เสียงอ่านโดยพระคุณเจ้า ชาตวโรภิกขุ

Related Viral Videos

Image for Footer