ลาวเสี่ยงเทียน (2 ชั้น).flv

nanthawanple 04:14 34700 150
Show more
เพลงเที่ยวที่ 1 เป็นโน้ตแบบธรรมดา ไม่มีลูกเล่น เหมาะสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่ แต่เที่ยวที่ 2 มีลูกสะบัด เหมาะสำหรับผู้ที่สะบัดเป็นแล้ว

Related Viral Videos

Image for Footer